Locatie
Tweede verdieping 2

  • In Short
  • Ruimtelijk
  • Schilderen

Alf Slegers

complexer maken om telkens weer uit te komen bij het basale

Alf Slegers verbeeldt niet, hij wil doorgronden. Verbeelden suggereert dat je weet, doorgronden is willen kennen. Hij is altijd bezig het werk complexer te maken om telkens weer uit te komen bij het basale. In die basis zit iets wat is te vergelijken met het ondoorgrondelijke van het heelal, iets wat we weten/voelen maar niet kunnen waarnemen.

Het is voor Slegers nodig om lang om een werk heen te draaien om erachter te komen wat het voor hem betekent, of het belangrijk is, maar ook om erachter te komen waarom hij bepaalde stappen verwerpt. Zijn werkwijze lijkt wel wat op die van ’n wetenschapper, in die zin dat hij ook ingrediënten gebruikt waarvan hij denkt dat ze in bepaalde verhoudingen of op zekere schaal iets waardevols zouden kunnen brengen.

 

Te zien op de volgende locatie