Locatie
Tweede verdieping

  • In Short
  • Installatie
  • Multi-media
  • Ruimtelijk

Annabelle Binnerts

verschillende soorten ruimtes kunnen ervaren

Taal staat centraal in het beeldend werk van Annabelle Binnerts, zowel als onderwerp als in het materiaal. In veel van haar werken zijn door haarzelf geschreven of gevonden zinnen en woorden te zien. Ze werkt in verschillende media; tekeningen, sculpturen, video en performance, die uiteindelijk vaak samen als één geheel worden gepresenteerd.

Annabelle is in het bijzonder geïnteresseerd in hoe we taal gebruiken om plaatsen of ruimtes te omschrijven. Hoe we bijvoorbeeld een woord hebben verbonden aan elke plaats op aarde (die vervolgens terug te lezen zijn in kaarten en atlassen). Maar ook hoe je tijdens het lezen van een boek verschillende soorten ruimtes kunt ervaren door middel van de tekst die je erover leest. Daarnaast houdt ze zich veel bezig met wat het betekent om met tekst te werken in een beeldende context: wat het verschil is tussen de rol van de lezer en de rol van de toeschouwer en wat er precies verandert als je zinnen losweekt van de pagina en ophangt aan de muur.

 

www.annabellebinnerts.nl

Te zien op de volgende locatie