Locatie
Derde verdieping

  • In Short
  • Keramiek
  • Schilderen

Anne Forest

een eigen wereld vol totemistische figuren

In haar schilderijen en ruimtelijke werken van mensen en andere wezens is voor Anne Forest iedere lijn heilig. Haar handschrift, waarin de klemtoon op ijverigheid ligt, stamt uit haar opvoeding waarin ze veel in aanraking kwam met Russisch-orthodoxe iconen. Ze eigent zich deze kunstvorm toe door er een eigen wereld mee te creëren, bevolkt met totemistische figuren.

Naast de formele aspecten verdiept Forest zich in de functie die iconen dienen: een medium die de relatie tussen gelovige (de kijker) en heilige (de geportretteerde) kan faciliteren, een haast gefetisjeerd voorwerp dat aanbeden en geliefd kan worden, een talisman. Het omzetten en implementeren van deze eigenschappen binnen haar eigen, seculiere, werk vormt een rode draad binnen Forests werk.

Daarnaast zijn portretten uit de Barok- en Renaissanceperiode voor Forest een inspiratiebron. Door de klassieke lichaamstaal, kleding en alledaagse objecten te herinterpreteren kunnen zulke werken dienen als haar beginpunt. Maar het is vooral de stoïcijnse uitstraling en verwijzing naar hiërarchie die Forest prikkelt waardoor ze de verborgen gevoelswereld die in de geportretteerden schuilt wil onthullen.
In tegenstelling tot de statische poses van de geportretteerden is het werk uiterst tactiel.

Anne Forest gebruikt ruwe, niet gangbare dragers. Soms wijkt ze uit naar het driedimensionele of laat op traditionelere, egale vlaktes de toets een hoofdrol spelen. Forest streeft ernaar oprechte en onbevangen kunstwerken te maken die als een open kanaal tussen haar en de kijker kunnen dienen. De creaturen die ze de wereld instuurt zijn haar afgevaardigden. Hun blik is haar blik.

 

www.anneforest.nl

Te zien op de volgende locatie