Locatie
Eerste verdieping

  • In Short
  • Installatie
  • Ruimtelijk

Art van Triest

de rechte lijn en het grid, ijzeren gebaren in de ruimte

Centraal in het werk van Art van Triest staat de menselijke neiging om onze fundamentele angst en onzekerheid te bezweren met een ordening, een systeem. Hij beschouwt dit als een ​coping mechanism​, een poging van de mens om vat te krijgen op de wereld om ons heen die voortkomt uit een diepe behoefte aan controle, of de illusie van controle.

De neiging om de grilligheid van de werkelijkheid in te kaderen in een systeem zien we terug op verschillende niveaus. Het is verankerd in ons denken: we delen de wereld om ons heen op in categorieën en gebruiken rationele constructies om verschillen te definiëren en verbanden leggen. Overkoepelende rationele systemen zoals het metrisch systeem, statistische causaliteit en de logica van ideologieën zijn uitingen van behoefte aan ordening. Dit geeft onze wereld ook in concrete zin vorm: van spreadsheets tot stedenplanning en landschapsarchitectuur. ​Veel cultureel bepaalde, toegepaste uitingen zijn gebaseerd op een rechtlijnig soort van denken: de rechte lijn en het grid zijn bouwstenen van onze cultuur.

 

www.artvantriest.nl

Te zien op de volgende locatie