Locatie
Tweede verdieping 2

  • In Short
  • Schilderen

Bas Lobik

iedere handeling is een herneming van de vorige en een voornemen van de volgende

Het ding zelf is het landschap geworden. De horizon schuift steeds verder naar boven.
In een landschap word je zelf de horizon wanneer je ernaar kijkt.
Het landschap is uitgedrukt in verfstreken. De ene verfstreek brengt de andere voort.
Iedere handeling is een herneming van de vorige en een voornemen van de volgende.
Tot het landschap afgesloten wordt.

 

www.baslobik.nl

Te zien op de volgende locatie