Locatie
Derde verdieping

  • In Short
  • Installatie
  • Multi-media
  • Ruimtelijk

Bas Oussoren

het verhaal is al verteld, de clue is al geweest

Bas Oussoren presenteert humorvolle situaties die de banaliteit van het alledaagse herinterpreteren. In het werk lijkt de toeschouwer altijd nét te laat te komen: het verhaal is al verteld, de clue is al geweest. Op deze manier ondermijnt Oussoren het duidelijke onderscheid tussen feit en fictie en laat de toeschouwer achter in het residu van een fictieve situatie. De kunstenaar bouwt zijn eigen wereld met interne logica en humor als bouwstenen. De humor lijkt op het eerste gezicht persoonlijk maar doet tegelijkertijd ook aanspraak op ons collectief geheugen om daadwerkelijk over te komen.

Voor Oussoren vindt het cruciale deel van zijn werk plaats in de vertaling van object naar kunst, de mogelijkheid om dingen te herinterpreteren. Dingen die zo voor de hand liggend zijn dat we er niet meer bij stilstaan maar tegelijkertijd een zo ongelooflijke schoonheid bezitten dat ze bijna geen transformatie nodig hebben.

 

www.basoussoren.nl

Te zien op de volgende locatie