Locatie
Tweede verdieping

  • In Short
  • Installatie
  • Ruimtelijk

Carien Vugts

een droomachtige en bewegingsloze, gestolde wereld

In de tekeningen van Carien Vugts maakt de vertrouwde werkelijkheid plaats voor een droomachtige en bewegingsloze, gestolde wereld. In dit nieuwe universum veranderen natuur, architectuur, alledaagse objecten, sculpturen en soms een enkel dier in raadselachtige symbolen die bezield raken en daarmee eigen krachten genereren. Het is het ontrafelen van het mysterie van onze alledaagse omgeving. Soms ervaar je schijnbaar heel gewone situaties in je dagelijkse omgeving, maar je verbeelding verbindt er toch conclusies aan.

Het is een niet-weten, de twijfel, die het uitgangspunt is voor het verbeelden van deze nieuwe mogelijkheden. Intuïtie en toeval voeren de boventoon. De tekeningen zijn niet realistisch, niet kloppend en er zijn geen wetten ten aanzien van het gebruik van perspectief. Dingen, gebeurtenissen, die in werkelijkheid nooit samen komen maar nu met hun een eigen logica toch een innerlijke samenhang vertonen. Waar of niet waar, speelt niet. Misschien om het onmogelijke te verbeelden. Een sfeer van licht surrealisme. Het is natuurlijk een poging om de (bizarre) wereld naar je hand te zetten. Een omgeving te creëren die je graag zou willen betreden om er vervolgens blijvend in te verpozen.
Het is een universum dat je nog niet kent maar dat appelleert een bepaalde gevoelens. Los van het feit dat het landschappen zijn waar Vugts in zou willen verblijven zou het misschien ook zomaar kunnen dat zij het landschap zelf is.

 

www.carienvugts.nl

Te zien op de volgende locatie