Locatie
Eerste verdieping

  • In Short
  • Ruimtelijk
  • Schilderen

Cecilia Rebergen

doorbreken van systemen maakt nieuwe patronen en inzichten mogelijk

Het schilderen van schrift is een onderzoek naar regels, rechtlijnigheid en systematiek. Wat is het verschil tussen willekeurige krabbels of fantasie en een boodschap die te begrijpen zou kunnen zijn? Dit is een vraag die Cecilia Rebergen via de geschiedenis van (onvertaald) schrift leidde naar regelmatigheden, beperkte vormvariatie, systematiek en herhaling. Door het ontbreken van een letterlijke betekenis of vertaling, focust Rebergen haar onderzoek via vaste werkmethodes op vorm en systematiek.

Doorbreken van systemen maakt nieuwe patronen en inzichten mogelijk. Het belang van het doorbreken van (zelfopgelegde) dogma’s geldt niet alleen voor het artistieke proces, maar is ook op persoonlijk en maatschappelijk niveau een drijfveer. In haar spel laat Rebergen veel over aan de eigenschappen van het materiaal. De enige manier om hierin vrij te zijn, is alle risico’s te accepteren die vervormende en mogelijk destructieve handelingen met zich meebrengen. De schilderingen die Rebergen met zeer veel zorg en concentratie aanbrengt, weerhouden haar niet. De juiste flow in deze krachtmeting bepaalt voor een substantieel deel de kwaliteit van het eindresultaat.

 

www.ceciliarebergen.nl

Te zien op de volgende locatie