Locatie
Derde verdieping

  • In Short
  • Tekenen

Chantal Breukers

de menswording van Jezus Christus

Chantal Breukers zoekt naar beelden uit de kunstgeschiedenis om haar eigen gedachten aan te kunnen toetsen. Sinds haar verblijf vorig jaar in Antwerpen kwam daar de historische verbeelding van de Christusfiguur bij. Zij zocht naar de menswording van Jezus Christus, een intrigerende figuur, ergerlijk en uitdagend sensueel. Hij was ooit de inspiratiebron voor de Westerse kunst, maar is daar inmiddels taboe. Het lijkt alsof hij niet werkelijk mens mag worden. Hoe meer hij, vanaf de Renaissance, wordt verbeeld als een sensuele figuur van vlees en bloed, des te meer weerstand er er is tegen de, soms kitscherige, verheerlijking daarvan. De gestileerde verbeelding uit de Middeleeuwen is wel algemeen geaccepteerd.

En precies op die grens ligt daar de dode Christus van Mantegna, op zijn rug met opzij gezakt hoofd, beweend door zijn moeder. Dit werk stuitte destijds meteen op fel protest want de afbeelding zou te menselijk zijn. Mantegna zoekt naar hoe het lichaam vanuit een laag standpunt klopt in perspectief. Het Perspectief dat Chantal Breukers in haar tekening zoekt is meer mentaal van aard; ze heeft gezocht hoe de voor haar meest levende man van dit moment de verhouding duidt tussen heden en verleden, tussen leven en dood. Is een eeuwigdurende wederopstanding denkbaar?

 

www.chantalbreukers.nl

Te zien op de volgende locatie