Locatie
De opslag van Sybrand

  • In Short
  • Installatie
  • Multi-media

Goof Kloosterman

Goof Kloosterman plaatst test-opstellingen met apparatuur op locatie. Daardoor ontstaat een nieuw te interpreteren situatie met nieuwe vragen over de omgeving en de dingen in de ruimte.

Hij maakt in zijn werk gebruik van het idee dat apparatuur een exacte en heldere duiding geeft. De toeschouwer maakt het werk af door de ruimte, de reeds aanwezige objecten en de ingreep in de ruimte te bevragen.

Het werk van Kloosterman gaat over onze waarneming.

 

goofkloosterman.nl

Te zien op de volgende locatie