Locatie
Derde verdieping 2

  • In Short
  • Installatie
  • Multi-media

Jeroen van Loon

een oplossing om een ‘digital dark age’ te voorkomen

Permanent Data is een 12 km lange glasvezel (Direct Access Cable) waarop een tekst is geprint. Zo’n glasvezelkabel wordt normaal gesproken ingegraven en gebruikt om huishoudens aan te sluiten op een digitaal netwerk. Op de kabel is de volledige Gutenberg Bijbel geprint, vermengd met hedendaagse YouTube-comments.

De Gutenberg Bijbel was rond 1450 een van de eerste in massa geproduceerde gedrukte boeken in Europa. Gedrukt door Johannes Gutenberg op zijn houten drukpers, markeerde dit boek het begin van de Gutenberg-revolutie. Er zijn slechts negenenveertig fysieke exemplaren (gedeeltelijk) bewaard gebleven. De Gutenberg-bijbel wordt nu vermengd met YouTube-gebruikersnamen en comments die werden gevonden onder video’s over bitrot, data loss en (mislukte) back-ups.

Beide tekstbronnen zijn afkomstig van een medium dat in hun tijd een revolutie teweegbracht in de manier waarop informatie toegankelijk, gedeeld en gebruikt werd. Nu zijn ze met elkaar verbonden via de vraag hoe informatie overleeft. Fysiek papier wordt beschouwd als een langdurige informatiebron, mits op de juiste manier opgeslagen. Digitale opslag, via cloudsystemen en harde schijven, wordt beschouwd als toekomstbestendig, maar tegelijkertijd uiterst vluchtig. Wat van YouTube is nog toegankelijk over 500 jaar?

Een kabel is een stuk infrastructuur om data te verzenden. Echter, de fysieke kabel zelf zal waarschijnlijk langer meegaan dan de gegevens die deze verzendt. Permanent Data wordt hierdoor een ​​artefact dat de vluchtige aard van digitale data combineert met de duurzaamheid van fysieke informatie en wellicht een oplossing biedt om een ‘digital dark age’ te voorkomen.

 

www.jeroenvanloon.com

Te zien op de volgende locatie