Locatie
Tweede verdieping 2

  • In Short
  • Schilderen

Maarten Dekker

(her)wortelen en nieuwe ruimte scheppen

Om als kunstenaar enige houvast te vinden in het begrijpen van wat je doet (en waarom), is het behulpzaam om rond te kijken en terug te blikken. De oorsprong van het universum reikt wat ver, maar het verhouden tot voorgangers en verwanten lijkt behapbaar. Het werk van Maarten Dekker beweegt zich wat dat betreft in de ‘traditie’ van een sobere, abstracte beeldtaal waarin destructie een creatieve rol speelt. Deze terugblik leidt tot kunstenaars als Mondriaan en Gustav Metzger en fenomenen als iconoclasme en de paradox.

De stoel blijkt een terugkerend motief in het werk van Maarten. Voornamelijk als vormaanleiding die na ontrafeling wordt herschikt tot een nieuwe logica. De afgelopen jaren spelen ontwerpen van Gerrit Rietveld een belangrijke rol, zoals de iconische zigzag en de ‘roodblauwe stoel’. Los van de vorm van deze stoelen zijn het interessante voorwerpen die allerlei aanverwante fenomenen oproepen; zoals de iconische rol die dergelijke kunstwerken kunnen krijgen, en hoe deze commercieel en democratisch wordt ingezet en uitvergroot. (Denk aan de bekendheid van de ‘roodblauwe stoel’ en de prullaria rondom die hieraan bijdragen.)

Vervlakking van dergelijke iconen vormt een motivatie voor het maken van werk. Vanuit de behoefte om te (her)wortelen en nieuwe ruimte te scheppen, probeert Maarten deze deels uitgeholde beelden weer te voorzien van enige ‘diepte’.

 

www.maartendekker.com

Te zien op de volgende locatie