Locatie
Derde verdieping

  • In Short
  • Tekenen

Robbie Cornelissen

de overgang van binnenruimte naar buitenruimte

Het werk van Robbie Cornelissen gaat over de ervaring van ruimte. Het is een breed gebied dat de persoonlijke mentale ruimte van de architectonische en de publieke ruimte bestrijkt. De overgang van binnenruimte naar buitenruimte is belangrijk. Deze tussenruimte staat centraal in de tekening De Wachtkamer (Tokyo, 2019). Het is een binnenruimte met een onduidelijke functie en maat, een wereld die zweeft in een zwarte kosmos met vele uitgangen naar buiten. Het lijkt op een ruimteschip, iets dat in beweging is op weg naar nieuwe ervaringen en andere continenten.

De tekening is de som van 25 tekeningen, gescheiden en verbonden door een grid. Het startpunt van deze tekening vormt de schets van de Japanse architect Arata Isozaki voor de bibliotheek van Oita.

 

www.robbiecornelissen.nl

Te zien op de volgende locatie