Locatie
Kelder

  • In Short
  • Installatie
  • Multi-media
  • Video

Vesuhely Americaan

balans tussen bot en direct zijn, zonder met de vinger te wijzen

Vesuhely Americaan kreeg een cultuursshock toen zij verhuisde van Curacao naar  Nederland. Zij onderzocht wat ze doormaakte. Gedurende een aantal jaren bouwde ze een archief op vol interviews met mensen die dezelfde ervaring hadden. Ze sprak met collega’s, familieleden, vrienden en zelfs vreemden over wat zij meemaakten. Fragmenten van deze gesprekken zijn te vinden in haar installatie. De interviews openden haar ogen voor alle doorgegeven vooroordelen en trauma’s die wij als mensen met ons meedragen. De tekst
in de video-installatie gaat over racisme, over onze samenleving.

Het werk bevat positieve en negatieve citaten van mensen met een verschillende achtergrond. Mensen die vanuit hun slachtofferrol reageren, mensen die vragen stellen, zichzelf haten, of zelf beledigende termen gebruiken. Met dit werk zoekt Vesuhely een balans tussen bot en direct zijn, maar zonder met de vinger te wijzen. Door het geluid weg te halen en alleen de tekst te gebruiken maakt ze het voor de kijker mogelijk om hier een eigen stem aan te geven. Dit werk confronteert het publiek met de realiteit van de mensen die hun verhaal met haar deelden.

www.instagram.com/vesuhelyamericaan

Te zien op de volgende locatie