• In Short
  • Installatie
  • Ruimtelijk

Egied Simons

‘In de natuur organiseren de dingen zichzelf’

Met een ingenieuze constructie laat Egied Simons zien wat er zich boven én onder de grond afspeelt. Door toepassing van spiegels worden de wortelstelsels van planten zichtbaar; verschillende soorten, verschillende structuren. Hij speelt met de groeiende composities van de natuur die normaal gesproken aan het oog onttrokken zijn.

Egied Simons faciliteert het kijken. Door het geheel strak vorm te geven, krijgen kleinere meer gedetailleerde vormen de aandacht.

Zijn groei-installaties zijn instrumenten die afhankelijk van hun omgeving geprogrammeerd worden met zaden, uitlopers of wortelstokken. De tijdsduur van de tentoonstelling is hiervoor medebepalend. Binnen dit kader vindt het spelen met de natuur plaats. Hij is niet op zoek naar een gestold tijdsmoment, maar naar het hele groeiproces. Het is duidelijk dat het Egied Simons niet gaat om een theatrale actie.

Simons onderzoekt de strategieën die planten gebruiken om houvast te krijgen in de aarde en om voedsel op te nemen. Hij experimenteert met pigmenten die ook voedingsstoffen zijn. Dan weer laat hij zaden ontkiemen, zodat verschillende groeistructuren blootgelegd worden.

Egied maakte lichtinstallaties waarin hij de contouren van struiken aftastte met behulp van lasers. Het werk heeft een sterk onderzoekend karakter en raakt vaak aan wetenschap. De vormen en bewegingen van vegetatie en organismen fascineren hem en zijn het materiaal waarmee hij werkt.

Ook maakt hij graag gebruik van de kennis van de mensen op de plek waar hij exposeert. Bij Steck hoorde hij van een bepaalde orchidee die een bijzondere wortelgroei heeft. Deze plant is nu leidraad in de installatie die hij maakte voor Kunst op volle grond. De meeste werken zijn specifiek ontwikkeld voor een bepaalde plek. Vaak zijn het tijdelijke werken voor in een tentoonstelling of op een buitenlocatie. Er is een bepaalde verwachting van de uitkomst, maar de natuur laat zich nooit helemaal voorspellen en speelt met hem.

Deze kunst vergt onderhoud en een ritmische, rituele manier van werken. Er is een bepaalde tijdspanne en daarbinnen moet het werk ontstaan. De natuur bepaalt het uiteindelijke kunstwerk.

www.egiedsimons.nl