• In Short
  • Installatie
  • Ruimtelijk

Kim van den Belt

‘zodat de natuur er ook wat aan heeft’

De hangende sculpturale lamp van Kim van den Belt blijkt een onderzoek te zijn. De lamp is ontwikkelt met nieuwe duurzame en levende CO2-filters gemaakt van de steensoort olivijn, het mineraal struviet en fotosynthetische algen.

Kim van den Belt onderzoekt de mogelijkheid om met natuurlijke, lokale ingrediënten nieuwe oplossingen te creëren in een energie-neutraal systeem. Het project Kaia gaat over de grote uitdaging en het ongelooflijk gecompliceerde thema: CO2. Het onderzoek gaat over de ontwikkeling van nieuwe duurzame CO2-filters waarbij algen, specifiek de soort diatomeeën, gebruikt worden. In het object wordt CO2 opgenomen en door middel van fotosynthese komt hier weer zuurstof bij vrij. Na twee maanden is er genoeg te oogsten op het object. 
Met het eindproduct, de biomassa, kan nieuw materiaal, biodiesel of zelfs glas gemaakt worden.

‘Een ontwerp zou voor mij nooit geslaagd zijn als wij, in het eindproduct, alleen maar van de natuur hebben genomen, de natuur hebben uitgeput.’ Kim van den Belt wil een manier vinden om in nieuwe ontwikkelingen ook terug te geven aan de natuur. ‘Dit kan door voorafgaand over het ontwikkelproces na te denken, over hoe je een product CO2 neutraal of CO2 negatief zou kunnen maken. Maar je zou ook producten kunnen ontwikkelen met een symbiotische relatie tussen mens en product, zodat de natuur er ook wat aan heeft.’

@kimvandenbelt