• In Short
  • Video

Johan Rijpma

‘controle versus onvoorspelbaarheid’

Verscholen tussen het groen in de Kamerkas is een animatiefilmpje van Johan Rijpma te vinden. Een waterplant deint heen en weer door de stroming in het water. Langzaam vervangt het getekende het filmische beeld.

Uiteindelijk ontstaat er een knipselanimatie. Wit papier vormt een driedimensionale papieren plant. Johan Rijpma legt de vinger op de inspiratie die de natuur een kunstenaar te bieden heeft.

Johan gebruikt vaak eenvoudige onderwerpen uit zijn dagelijkse omgeving als basis voor nieuw werk. Al experimenterend en speels komt zijn werk tot stand. Hij analyseert en reflecteert. Hij legt de focus daarbij op de hang naar controle versus de onvoorspelbaarheid van het dagelijks leven.

Video, animatie en fotografie zijn in de eerste plaats de middelen waarmee hij ongebruikelijke, ogenschijnlijk eenvoudige maar vaak minutieuze processen creëert en vastlegt.

www.johanrijpma.nl