Locatie
Bitropolis winkel

  • In Short
  • Multi-media
  • Video

Johan Rijpma

Gecontroleerd en systematisch benadert Johan Rijpma zijn onderwerp. Een onderwerp dat uit het dagelijks leven is geplukt. Hij wil het onvoorspelbare  kenbaar maken.

Met een combinatie van video en animatie, reflecteert hij op zijn eigen veronderstelde controle. Daarmee laat hij de grenzen zien van wat mogelijkerwijs te voorspellen en te begrijpen valt.

Bij UtrechtDownUnder is een nieuw, nog niet vertoond werk te zien, Elastic Recurrence. De titel verwijst in eerste instantie naar het proces, het herhaaldelijk vallen en terugveren van de scherven van een uit elkaar spattend bord door middel van elastische draden. Het dode punt, het moment net na het terugveren, wordt in dit werk het beginpunt van de volgende cyclus. Aangedreven door de zwaartekracht zet dit proces zich op onvoorspelbare wijze en in alle richtingen voort. Het werk refereert met een knipoog aan de Eternal Recurrence en andere wetenschappelijke theorieën zoals The Big Bounce en de snaartheorie.

 

johanrijpma.nl

Te zien op de volgende locatie