• In Short
  • Installatie
  • Ruimtelijk

Zeger Reyers

Zeger Reyers levert in zijn werkwijze het kunstmatige uit aan de natuur. Een luxaflex wordt zodanig getransformeerd dat hij een nieuwe betekenis krijgt als plek voor nieuwe biotopen. Wetenschap gebruikt hij als sculpturaal principe. Hij schept voorwaarden en controleert de parameters, vervolgens groeit er een natuurlijk beeld uit. Alles raakt bij hem begroeid, bemost en beschimmeld. In zijn ‘kantoor’ presenteert.

Te zien op de volgende locatie